Algemene voorwaarden Adwice consultancy B.V. / T 033-2022024/ www.Adwice.nl / info@Adwice.nl / © 2019 by Adwice Group B.V.

De foto op de hoofdpagina is afkomstig van www.noorderlicht.nu.

  • Facebook Metallic
  • Twitter Metallic
  • Google Metallic
  • YouTube Metallic
  • LinkedIn Metallic

Business architectuur

Business architectuur is nieuw voor veel bedrijven. Het is echter de manier om gecontroleerd een verandering in een organisatie door te voeren. Bij business architectuur wordt er namelijk uitvoerig onderzoek gedaan naar de impact van de verandering op diverse onderdelen. Deze onderdelen zijn:

  • de producten en diensten,
  • de processen,
  • de organisatie,
  • de IT systemen.

Middels een GAP analyse worden de oude en nieuwe situatie met elkaar vergeleken. Hieronder staat een schematisch voorbeeld hoe wij met architectuur werken.

Oude situatie

Product

Organisatie

Processen

IT systemen

Nieuwe situatie

Product

Organisatie

Processen

IT systemen

GAP analyse

Product

1

2

Organisatie

Processen

3

4

IT systemen

5

GAP analyse resultaten

1) Product XYZ bestaat nog niet.

2) Afdeling ABC heeft nog onvoldoende...

3) Er kan nog niet worden gefactureerd middels..

4) Systeem 1 heeft nog geen gegevens over..

5) De database van 2 heeft een probleem met..

Adwice kan u helpen bij het inzichtelijk maken van de benodigde veranderingen.

Binnen Adwice kunnen wij u helpen met twee soorten van architectuur. Deze twee soorten architectuur zijn enterprises architectuur en project architectuur.

Bij enterprises architectuur stellen wij eenmalig een doelarchitectuur voor u op. Deze doelarchitectuur is direct afgeleid van de visie en strategie van uw bedrijf en beschrijft globaal waar het bedrijf zich naartoe beweegt. Deze enterprise architectuur wordt in veel gevallen eenmalig opgesteld en geeft voor meerdere jaren de standaard aan binnen uw organisatie. Vaak dient het als basis voor alle project architecturen welke daarna worden opgesteld.

Een project architectuur beschrijft in grote mate van detail de benodigde veranderingen per project. Tijdens de uitvoering van het project zal het opgeleverde document door meerdere partijen worden gebruikt. De projectleider kan uit het document de benodigde veranderingen halen (scope) voor zijn projectplan. De rol van quality assurance kan uit dit document halen of het project wel de producten volgens de gewenste standaard oplevert. De operationele lijnmanagers kunnen uit dit document halen hoe de toekomstige situatie wordt. De IT afdeling kan uit dit document halen welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden aan de systemen. Daarnaast zijn er nog tal van andere toepassingen denkbaar.

Architectuur is de manier om uw veranderingen goed en grondig door te voeren. Dit voorkomt onaangename tekortkomingen na oplevering van het project of programma.

Bij Adwice leveren wij Business consultants welke zowel uw enterprises- alsmede uw project architectuur kunnen opstellen. Bij interesse in onze business consultants of bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met 06-36193529 of info@adwice.nl.