Algemene voorwaarden Adwice consultancy B.V. / T 033-2022024/ www.Adwice.nl / info@Adwice.nl / © 2019 by Adwice Group B.V.

De foto op de hoofdpagina is afkomstig van www.noorderlicht.nu.

  • Facebook Metallic
  • Twitter Metallic
  • Google Metallic
  • YouTube Metallic
  • LinkedIn Metallic

Advies diensten

Bedrijven bevinden zich continu in veranderende omstandigheden. Veranderende omstandigheden in cultuur, techniek, geografie, politiek en concurrentie. Om met deze veranderende omstandigheden om te gaan moeten ze zichzelf ook continu aanpassen. Deze aanpassingen moeten op diverse niveaus in de organisatie gebeuren.

Adwice consultancy kan u hierbij op diverse manieren mee helpen. Adwice is namelijk gespecialiseerd om veranderingen binnen een organisatie teweeg te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is dan ook: "Van visie tot en met realisatie.". Daarbij onderscheiden we de volgende vier advies diensten.

In een notendop komt het hier op neer. De klanten waar Adwice zich op richt zijn bedrijven die actief willen blijven veranderen om een topspeler te worden of te blijven in hun branche. Deze bedrijven weten dat ze niet stil moeten blijven staan ondanks de financiele crises, maar juist dit moment moeten pakken om het verschil met hun concurrenten aan te pakken. 

Een gedegen verandering begint bij een goede visie. Welke kant gaan we op, wat wordt onze van onze dienstverlening verwacht en hoe gaan we onze klanten benaderen, en hoe kunnen we de voortgang van deze nieuwe ingeslagen weg meten binnen onze organisatie? Bij dit soort strategische vragen kan Adwice adviseren. Op onze "visie" pagina kunt u meer informatie vinden over onze producten en diensten.

Wanneer de visie duidelijk is geworden is het zaak deze stap voor stap te realiseren. De eerste stap in dit proces is het opstellen van de gewenste eindsituatie in organisatie, producten en diensten, processen en IT systemen. Dit kan middels een IST en SOLL analyse. De verschillen worden daarna in logische groepen gebundeld en vertaald naar projecten. Dit onderdeel noemen wij "de veranderingen inzichtelijk maken". Hierover kunt u meer vinden op onze "business architectuur" pagina.

Deze grote hoeveelheid projecten kunnen vaak niet in één keer gerealiseerd worden. Dit door de hoge kosten, grote impact op de organisatie of om het gewoon beheersbaar te houden. Er wordt dan een projectenportfolio opgericht. Adwice kan u bij dit traject experts leveren, wij kunnen u hierbij adviseren of het complete proces zelfs overnemen.  Hoe wij u kunnen adviseren kunt u lezen op de "portfoliomanagement" pagina en hoe wij dit proces van u kunnen overnemen kunt u lezen op de "outsourcingspagina".

De laatste stap is adviseren bij een project. Dit kan op diverse manieren, maar de volgende twee manieren worden het meest gevraagd. Wij adviseren de projectmanager op inhoud en te maken beslissingen. Hierdoor zijn wij onderdeel van het project en geven inhoudelijk advies. De tweede advies rol is dat wij de ogen en oren zijn van de stuurgroep (opdrachtgever). Hierdoor staan wij los van het project. Wij adviseren de stuurgroep in dat geval over de voortgang, inhoud en of het project op gaat leveren wat initieel is afgesproken in de projectdocumentatie. Meer hierover kunt u terugvinden op onze "projectmanagement" pagina. Voor een nog beter resultaat kunnen wij ook projectmanagers leveren. Meer hierover kunt u terug vinden op onze "inhuur" pagina.